Groeneweg 162 S, 3981 CP Bunnik

Ontruimingen

BHV Ontruimingsoefening

De BHV ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit in uw bedrijf. Het is belangrijk regelmatig te oefenen met de uitvoering van je ontruimings- of bedrijfsnoodplan. Wij adviseren om jaarlijks een ontruimingsoefening te organiseren zodat jouw BH-ers hun kennis up to date houden. Het kan van levensbelang zijn dat zij snel en adequaat kunnen handelen, en dat kan alleen als zij regelmatig oefenen.

Wat houdt de BHV Ontruimingsoefening in?

U dient regelmatig een ontruimingsoefening te houden om te controleren of uw ontruimingsplan (nog) goed functioneert. BHVhuren.nl begeleidt en traint uw BHV’ers en organiseert ontruimingsoefeningen binnen uw bedrijf zodat: medewerkers weten hoe zij het pand snel en veilig kunnen verlaten; BHV’ers een ontruiming efficiënt en accuraat kunnen begeleiden.

BHV Ontruimingsoefening in de praktijk

De ontruimingsoefening vindt direct in de praktijk plaats. De volgende ontruimingsoefeningen kan BHVhuren.nl voor u uitvoeren: Ontruimingstraining, (On)aangekondigde ontruimingsoefening

Ontruiming oefening

Hoe ontruimt u snel en efficiënt een gebouw bij een calamiteit? BHV-ers oefenen het met de ontruimings-training. Hierbij worden BHV’ers niet alleen getraind, maar oefenen ze ook in de praktijk.

Aan de hand van gezamenlijk bedachte scenario’s wordt er geoefend in het gebouw en evalueert men elkaars optreden. Tijdens de oefening kan een LOTUS-slachtoffer worden ingezet. Bij deze training wordt alleen het gebouw belast. De werknemers of bewoners doen niet mee aan de training.

Programma ontruiming oefening

Doornemen van de interne procedure onder leiding van de trainer (plenair). Vaststellen van scenario’s en het uitwerken hiervan (separaat). Scenario’s oefenen in het wooncomplex met bewoners. Evaluatie van de oefening. Vaststellen van leermomenten.

BHV-er

(On)aangekondigde ontruimingsoefening

Bij de (on)aangekondigde ontruimingsoefening vindt een daadwerkelijke ontruiming plaats, waarbij de BHV-organisatie optimaal wordt getest. De inhoud van het scenario is onbekend bij de deelnemers. De oefening kan aangekondigd zijn, maar u kunt er ook voor kiezen alleen door te geven in welke week de oefening plaatsvindt en niet aan te kondigen op welk moment precies.
Kosten BHV Ontruimingsoefening

Ontruimings-oefening organiseren?

De kosten voor een ontruimingsoefening zijn op aanvraag. Wij verzorgen realistische oefeningen, die afgestemd zijn op uw organisatie.

Wilt u een ontruimingsoefening organiseren in uw bedrijf?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

fire-evacuation